Het gaat dus allang niet meer over Deense spotprenten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers. Wij worden opgezadeld met semantische discussies om de aandacht af te leiden van fundamentele problemen.. Wij moeten consumeren en mogen geen kritische vragen stellen. Toch moeten wij leren de zaken in een veel groter en breder perspectief te zien: 1. Wél in die van de enorm scheefgegroeide verhoudingen tussen het Westen en het Midden- Oosten. 2. De verklaring voor de felle en gewelddadige reacties uit de Arabische wereld op de Deense spotprenten. 3. De slinkse wending van westerse politici om de aandacht af te leiden van fundamentele problemen die het Westen elders in de wereld heeft veroorzaakt, maar die verborgen weet te houden.

Staat u mij toe een pijnlijke projectie plegen. Ik confronteer u met eenzelfde attitude alleen vanuit moslimperspectief. Burgers in het Westen en politici moeten zich desgevraagd distantiëren van Amerika, die vele duizenden onschuldige slachtoffers heeft gemaakt onder burgers in Irak en Afghanistan. Amerika moet stoppen met het opsluiten en martelen van onschuldige moslims in de Abu Ghraib-gevangenis en Guantanamo Bay. Nederland moet niet alleen de schendingen van mensenrechten door niet-westerse landen veroordelen, maar ook direct afstand nemen van schendingen van mensenrechten, vernederingen en folteringen door de Britten en Amerikanen.

Nederland zou Israël moeten veroordelen voor het annexeren van de Jordaanvallei en eisen dat alle nederzettingen die illegaal zijn volgens het internationaal recht worden ontmanteld. De verwachtingen zijn hoog aan moslimkant dus ik ga nog even door… de Jyllands Posten moet als blijk van absolute vrijheid van meningsuiting ook antisemitische cartoons en cartoons van Jezus durven plaatsen. Niet alleen selectief de cartoons van de profeet Mohammed en op het moment suprème de cartoonist met vakantie sturen. Het Turks anti-Amerikaans pamflet The Valley of Wolves Iraq mag niet worden verboden, omdat het de positie van het Westen verzwakt in de al wekendurende discussies over vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Paradise Now krijgt de filmprijs die het verdient. Als het een Oscar is, een Oscar. Dat mag niet door de machtige Israëlische lobby in de VS worden tegengewerkt. Als Hirsi Ali het recht op beledigen claimt, mag de Britse historicus Dr. Irving ook de Holocaust ontkennen. Ziet u wel dat het niet gaat om vrijheid van meningsuiting? Ziet u wel dat er met dubbele maten wordt gemeten? Jammer voor jou, Mohammed en Fatima. En wat leuk voor je, Hans en Annelies, dat jullie meer mogen zeggen over de islam dan ik als moslim over joden, homo’s en Israël. Wat is het toch mooi dat we vrijheid van meningsuiting hebben in dit land, behalve als je een moslim bent, want dan zit je zo met je neus op de absolute grenzen van het vrije woord.

Nederland moet niet enkel Iran durven veroordelen voor het ontwikkelen van kernwapens, maar ook Israël die tweehonderd atoombommen heeft klaarliggen, waar de VN nooit een enkele inspectie hebben gepleegd. Nederland en de VS moeten niet Iran bekritiseren om vervolgens zelf een nieuwe kerncentrale te bouwen omdat er behoefte is aan schone energie. Westerse landen moeten niet moralistisch en met de nodige arrogantie spreken over normen en waarden, vrijheid en democratie als westerse landen systematisch de mensenrechten en rechten van burgers schenden in de strijd tegen het internationale terrorisme.

Nederland moet niet de bezetting van Palestina door Israël blijven romantiseren. Dit is de keerzijde, dames en heren, van uw betoog. Weet wat u vraagt van moslims als u hen vraagt de straat op te gaan, om de uitspraken van radicale imams en het geweld van moslimfundamentalisten te veroordelen. Zij verwachten hetzelfde van u! Een moslim is niet verantwoordelijk voor het geweld van een moslimradicaal. U als individu bent evenmin verantwoordelijk voor de leugens van Bush, de bezetting van Palestina en de scheef getrokken verhoudingen tussen het Westen en het Midden-Oosten.

U houdt moslims verantwoordelijk voor het geweld van Bin Laden, maar zij uw westerse regering. Veel moslims houden het Westen verantwoordelijk voor de spanningen in de wereld en de opkomst van het moslimfundamentalisme, hoewel een kleine groep verantwoordelijk is voor de gerezen spanningen. Wij burgers worden er uiteindelijk allemaal op afgerekend. U spreekt mij als moslim dagelijks aan op de misdragingen van radicale moslims, waar ik niet geassocieerd mee wens te worden. We kunnen kiezen voor een patstelling of we laten ons fatsoen en geweten spreken, maar dan in beide gevallen, zonder mits en maar en graag vanuit meerdere inzichten en perspectieven.

U doet uw plicht en ik doe de mijne. Dan wordt de wereld weer een mooie plaats om te leven. We gaan samen de straat op, hand in hand, zij aan zij, om te protesteren tegen armoede en onrecht, tegen geweld en terreur. Of het nu van Bush is of van Israël, de IRA, de ETA of de PKK. Al-Qaeda of de CIA. In mijn stellingname is het Westen niet in de positie om maar iets te eisen. U vindt waarschijnlijk dat moslims niet in de positie zijn om eisen te stellen. Dat getuigt niet van arrogantie, morele superioriteit of gebrek aan loyaliteit, maar een andere veelal etnocentrische visie.

Ik veroordeel het branden van vlaggen en ambassades, maar ik verwacht dat u evenzo openlijk stelling neemt tegen de misdaden en onrecht die het Westen begaat in de islamitische wereld in of uit naam van vrijheid en democratie. Het is dus gelijk oversteken als u het mij vraagt. Moslims hoeven geen eenzijdige concessies te doen, omdat het Westen in mijn heldere optiek zelf de ogen sluit voor onrecht en Amerika en Israël al jaren boven het internationaal recht plaatst. U hoort mij niet zeggen, dat de Arabische landen hier vrijuit gaan, maar laten wij mensen in het Westen de hand in eigen westerse boezem steken.

Wat pretenderen wij (ik dus ook omdat ik hier woon) te zijn? Een beschaving, toch? Waar gedraagt het Westen zich naar met alle dubbele moraal en twee maten politiek? Intussen wel moraal prediken en onze waarden aan anderen met geweld willen opleggen. Hoe geloofwaardig is het Westen überhaupt? Wie de heilige huisjes van een ander omver wil werpen moet eerst zijn eigen heilige huisjes omverwerpen. Het Westen wijst altijd een ander op z’n fouten maar houdt al decennia een onrechtvaardige, onevenwichtige en niet uit te leggen krom buitenland politiek op na.

Indien wij serieus willen worden genomen, dan moet men een einde maken aan alle dubbele moraal en selectieve verontwaardiging. Dat is de kern en de belangrijkste oorzaak van alle problemen tussen de twee werelddelen. Israël moet behandeld worden als iedere andere natie. Bondgenoten als de VS moeten bekritiseerd en veroordeeld kunnen worden als zij over de schreef gaan. Alle landen in de wereld mogen beschikken over kernwapens of helemaal niet. Amerika heeft niet het recht of alleenrecht om dictaten op te leggen aan de wereld. De moslimradicalen hebben ook geen enkel recht om de sharia in te voeren in het Westen.

Wat mij keer op keer verbaast en soms bedroeft, is dat de publieke opinie in Nederland totaal voorbij gaat aan de dieperliggende oorzaken en historische achtergronden die achter de reacties op de Deense spotprenten schuilgaan. De aandacht wordt ten onrechte alleen gefocust op uitingen van radicale imams en radicale moslims. Het grootste gevaar voltrekt zich stilaand in de gelederen van onze samenleving. De uitspraken van extreemrechts worden genormaliseerd. De mensen zijn bang voor de islam en worden banger gemaakt.

Dit land heeft gematigde krachten nodig om tot een dialoog te komen op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en respect voor elkaar. Geen moslimfundamentalisten en geen fundamentalisten van de Verlichting, dus ‘weg met radicale imams, weg met Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders’. Het nuchtere, gezonde Hollandse verstand moet weer als van oudsher regeren in dit land. Niet de onderbuikgevoelens vertegenwoordigende VVD, de verrechtsende PvdA of op rechts verdwaalde GroenLinks. Stem 7 maart op uw geweten! Ik heb persoonlijk weinig vertrouwen in de autoriteiten en wat men noemt de ‘linkse’ media, en daarom blijf ik sceptisch en wantrouwend. Ik ben ont-stem-d.

Scepsis©2006


17 reacties

senahponex · 8 maart 2006 op 00:10

Ik ben zelfs eerdere columns van je gaan lezen, maar vind dat je als scepticus steeds verder van deze filosofie af gaat staan. Het wordt steeds meer phoe wat zijn jullie westerlingen slecht en jullie moeten gaan denken zoals ik. Nee ik haak bij je af.

Zoals steeds heb je, de quote en one liners weer klaar liggen .Maar je gaat als scepticus voorbij aan de leerstelling van de wijsgeren van deze stroming: deze stelden dat de menselijke geest als van nature onbekwaam is om iets met zekerheid te weten.Dus ook de waarheid te kennen.

Je praat als of dat de moslim bevolking het alleen recht heeft om zich beledigd en gekwetst te voelen en dat wij westerse niet nadenken en alles klakkeloos aannemen wat in kranten en door politici verteld wordt.
Waar was de door jou zo opgehemelde moslim bevolking om te protesteren als vredelievende groep, toen de twin towers neergingen, om de aanslagen in Londen en Madrid te veroordelen.
Waar was een ieder het kader van de beledigingen van het geloof, toen moslims de Boeddha beelden in Afghanistan neerhaalden en daarmee miljoen gelovigen verdriet deden. Waarom hoor ik je niet over de aanslagen,de moorden tussen bevolkings groepen in irak.

Als scepticus zou je altijd de twijfel moeten hebben over wat is de waarheid en die is er niet.

Jij weet altijd zeker dat alle ellende te wijten is aan de westerse wereld, je gaat gemakshalve aan veel feiten voorbij.
Gelukkig mag je hier alles zeggen wat je wilt, en ik kan en wil op punten met je meegaan maar er is altijd een ander kant van de medaille en daar moet je als scepticus toch mee leren omgaan.

Senahponex

Scepsis · 8 maart 2006 op 01:40

Jij leest alleen wat jezelf wilt lezen terwijl ik de verwachtingen van twee verschillende, elkaar opponent liggende partijen aan elkaar spiegel. Ik vertel mijn verhaal door twee verschillende brillen, maar jij kijkt vooral naar mijn niet-westerse bril. Ik vertel jou wat er omgaat in het hoofd van een moslim. Jij denkt alleen wat er omgaat in jouw hoofd. Ik pleeg projecties om de andere kant van de medaille te laten zien, maar jij staart je blind op een zijde. Vergeet niet de keerzijde maar vergeet vooral niet dat wij als gepretendeerde westerse beschaving niet moeten afglijden naar het niveau van landen en beschavingen die wij bekritiseren. Jij maakt wel die fout door landen als Irak en Afghanistan als voorbeelden te noemen waar ook misstanden zijn. Dat maakt juist het verschil tussen een democratie en dictatuur, tussen beschaving en non-beschaving. Wij moeten onze hoogstaande morele waarden koesteren en niet vergelijken met landen om te concluderen dat we beter zijn. Dat zorgt juist voor corrosie en moreel verval van en binnen een ontwikkelde beschaving.

senahponex · 8 maart 2006 op 09:18

Jammer, je verwijt mij wat je zelf ook doet. Ik had meer van je verwacht.

Outsider · 8 maart 2006 op 10:03

Ik vind dat Senahponex hier rake dingen heeft gezegd, maar daar gaat Scepsis helemaal niet op in, hoewel hij zelf denkt dat hij alles heel scherp door twee verschillende brillen ziet.

Scepsis · 8 maart 2006 op 11:37

Scepsis:

Joden claimen het monopolie op het lijden. Dat mensen zich vergissen en dat verwarren met moslims is omdat de westerse media de eigen heilige huisjes niet durft te bekritiseren. In een verlichte seculiere beschaving zijn niet-religieuze symbolen verheven tot heiligdommen. Men leidt dus liever de aandacht af naar moslims en moslimfundamentalisten om de eigen zwakheden te verbergen. Ik kom met duidelijke concrete voorbeelden wat die zwakheden zijn en wat de verwachtingen zijn aan moslimzijde. Moslims hoeven geen eenzijdige concessies te doen. Dat is wat de heren hier vragen met waarom de moslims niet de straat zijn opgegaan na 11 september 2001. Ik leg het u uit, maar u wilt het niet begrijpen. Nog afgezien van het feit dat Bush en zijn haviken een jaar eerder wisten dat Al-Qaeda een aanslag wilde plegen op Amerikaanse bodem. Vrijwel alle kapers werden op de voet gevolgd door Amerikaanse geheime diensten. Zou Saddam Hussein van zijn troon zijn gestoten als hij nog de steeds de gehoorzame olieleverancier zou zijn aan de verslaafde junk Amerika. Iran wordt onder druk gezet en India mag samen met de VS een kernwapenprogramma ontwikkelen. Pakistan krijgt geen toestemming. Amerika is een grote egoist die niet handelt uit principes maar economische belangen.

Mijn uitgangspunt:

“Ik veroordeel het branden van vlaggen en ambassades, maar ik verwacht dat u evenzo openlijk stelling neemt tegen de misdaden en onrecht die het Westen begaat in de islamitische wereld in of uit naam van vrijheid en democratie. Het is dus gelijk oversteken als u het mij vraagt. Moslims hoeven geen eenzijdige concessies te doen, omdat het Westen in mijn heldere optiek zelf de ogen sluit voor onrecht en Amerika en Israël al jaren boven het internationaal recht plaatst.”

Hoevaak heeft de Nederlandse regering afstand genomen van Amerika en Israël die in naam van onze vrijheid en democratie grote misdaden hebben begaan en onschuldige mensen hebben vermoord?

Nou! Niet één KEER

Hoe vaak heeft de Nederlandse regering zich kritisch uitgelaten over schendingen van mensenrechten door Amerika en Israël?

Denk dus even twee tellen na voordat je vraagt aan iemand anders de straat op te gaan om te protesteren tegen ‘moslimgeweld’. Kom dan pas terug om te verlangen dat moslims de aanslagen van 11 september moeten veroordelen.

Reactie op:

Maar je gaat als scepticus voorbij aan de leerstelling van de wijsgeren van deze stroming: deze stelden dat de menselijke geest als van nature onbekwaam is om iets met zekerheid te weten.Dus ook de waarheid te kennen.

Ieder mens heeft een hart en een geweten en weet wat goed en fout is. De waarheid hoef je niet altijd te kennen maar wel laat je hart en geweten spreken. Dan kom je een heel eind in de goede richting. Mensen willen niet nadenken in een globaliserende wereld dat is het probleem.

quote:

“Je praat als of dat de moslim bevolking het alleen recht heeft om zich beledigd en gekwetst te voelen.”

Jij hebt kennelijk oogkleppen op en je weet oorzaak en gevolg niet van elkaar te scheiden. De reactie van moslimzijde en de spanningen in de wereld zijn het gevolg van jarendurende westerse onverschilligheid en arrogantie om alles wat Amerika en Israel hebben gedaan goed te keuren, door de vingers te zien en daar deel aan te nemen. Jij ziet alleen de reactie van moslims, maar je vergeet dat daar een hele geschiedenis aan vooraf is gegaan. De jaartelling is niet begonnen op 11 september 2001.

senahponex · 8 maart 2006 op 11:57

“Ieder mens heeft een hart en een geweten en weet wat Goed en Kwaad is. De waarheid hoef je niet altijd te kennen maar wel laat je hart en geweten spreken. Dan kom je een heel eind in de goede richting. Domheid is niet voor niets het geluk van de massa. Mensen willen niet nadenken in een globaliserende wereld dat is het probleem”

Zoals eerder gezegd heb je je one liners weer klaar, en inderdaad, ik en zoals vele anderen met hebben een hart en geweten, en als je de waarheid niet wilt kennen maar met je hart wilt laten spreken tussen goed en kwaad prima.
Maar overweeg wie maakt uit wat goed of kwaad is, ik kan dat niet, jij waarschijnlijk wel?
Maar zoals ik eerder zei ik haak af, je blaast te hoog van de toren en ook hier op zal je, je antwoord weer klaar hebben. Jammer want ik denk dat veel lezers op veel punten het met je eens zijn, maar je generaliseert wel zo erg dat je afwegingen van het woord achterwege laat.
En de discussie eigenlijk niet aanwil. Jammer, Jammer.

Senahponex

Nana · 8 maart 2006 op 13:14

[quote]hoort mij niet zeggen, dat de Arabische landen hier vrijuit gaan, maar laten wij mensen in het Westen de hand in eigen westerse boezem steken.[/quote]

Dit is volgens mij de kern van deze column en zo moet je dit ook lezen! 😉

senahponex · 8 maart 2006 op 14:01

Ook jammer is dat je, je commentaar aanpast in het commentaar, schrijf liever een nieuw stukje, omdat je zo de reactie van anderen zo, dusdanig op een verkeerde manier neerzet dat er geen juist beeld ontstaat van het commentaar.
Ik zie gelukkig het geheel, en ben altijd voor maximale vrijheid geweest en ook voor steun aan de landen die hun uiterste best doen om mensen de vrijheid te geven waar men recht op heeft.
Ik zie niet alles van de westerse wereld door vingers zoals jij wel alles door vingers ziet van moslim landen. Buiten dan een enkele alinea ik voordeel het verbranden van vlaggen.
Ik veroordeel ieder vorm van geweld of toejuiching hiervan, ik probeer mijn steen bij te dragen aan een betere verstandhouding door overleg, en praten, niet door opruiing van.
En geloof me of niet er zijn heelveel moslims uit mijn omgeving, die hetzelfde denken als ik, zij zijn het ook niet altijd eens met de westerse wereld, maar ook niet met de in hun ogen verkeerde moslim landen, niet iedereen is verkeerd, nog in het westen nog in het oosten is iedereen slecht of goed.

En de jaartelling begon niet op 11 september 2001, Maar is daar wel gestopt. Maar wanneer kunnen we opnieuw beginnen. Zonder alle haat waar veel mensen aan oproepen, maar wanneer begint de dialoog, en kom nu weer niet met veroordeel Israël, Amerika etc.etc. of steek hand in eigen boezem. Probeer het eens op een bindende manier, bedenk dat er ook bij de moslims dingen niet goed gaan, net als bij niet moslims het westen.
Uiteindelijk hebben wij er vanaf Erasmus, Thorbecke, en zoveel eerder al aangewerkt om vrijheid te krijgen. Wij hebben heelveel verkeerd gedaan denk aan inquisitie, kruistochten. Hoewel Mohammed zich ook niet onbetuigd heeft gelaten in het verleden. Maar we hebben er van geleerd, we hebben in de eeuwen er een broze vrijheid mee opgebouwd. En dat moeten we koesteren.
Dat kunnen we ons niet laten ontnemen nog door rechtse, linkse, moslim of andere extremisten en laten we ons best daar voor doen.
Dan is er nog hoop.
En over oogkleppen gesproken, Waarom een Amerikaanse held als Batman ?

Senahponex

Raindog · 8 maart 2006 op 17:24

Reeds eerder heb ik al ervaren en geleerd dat het beter is me hier niet meer erg druk over te maken. Dat zal ik dan ook niet doen. Ik moet hier thuis nog wat dingetjes schilderen en verbeteren om mijn huis straks heel kapitalistisch te kunnen verkopen en dat heeft nu eenmaal prioriteit.

Daarom slechts [url=http://hoeiboei.web-log.nl/log/5179212]dit.[/url]

Oh enne, blijven lachen!

😉

Bakema_NL · 8 maart 2006 op 21:47

Het stukje heb ik maar eens overgeslagen, het is zo rot kijken door die beslagen brillenglazen van Scepsis.

Maar toitoitoi hoor, blijf vooral voor jezelf schrijven. 😛

En die Batman is volgens mij standaard, maar inderdaad, was mij ook al eerder opgevallen. Dat kan toch beter Scepsis, er zijn tegenwoordig al wat Arabische superhelden hoor, speciaal voor jou gemaakt, kun je je wat beter mee identificeren.

Scepsis · 8 maart 2006 op 23:37

Ik ben echt onder de indruk van jullie reacties. Niet dus! Ik laat mij niet zo snel van de wijs brengen en om te suggereren dat ik de fouten en geweld van moslimzijde door de vingers zie, is niet bepaald geloofwaardig te noemen. Wat ik vraag is gelijk oversteken, maar daar willen jullie niet aan. Kom met fatsoenlijke, inhoudelijke tegenargumenten en pareer mijn stelling of is het soms pijnlijk als beschaafde westerling om de lelijke kanten van een beschaafde westerse samenleving onder ogen te zien. Ik kan tal van argumenten en feiten noemen om mijn stelling te verdedigen. Jullie vertellen mij wat ik weet. Ik vertel wat jullie niet weten of niet in die mate dat er een mentale kortsluiting ontstaat.
😮

senahponex · 9 maart 2006 op 00:20

[quote]Ik ben echt onder de indruk van jullie reacties. Niet dus! Ik laat mij niet zo snel van de wijs brengen en om te suggereren dat ik de fouten en geweld van moslimzijde door de vingers zie, is niet bepaald geloofwaardig te noemen.[/quote]

Je luistert niet (leest) wat ik schrijf en en probeer te zeggen dat ondanks dat je beweert het wel te doen sceptis te zijn alles van twee kanten bezien zoals ik ook probeer maar je blijft maar one lijners schrijven.
Helaas en wederom Jammer en miscchien als je eens de medaille van twee kanten hebt bekeken lees ik je epistels nog een keer maar tot dan niet meer.

Met vriendelijke groet en veel sceptise wijsheid.
I rest my case

senahponex :

KawaSutra · 9 maart 2006 op 01:36

Och senahponex, je hebt het in ieder geval geprobeerd!

Scepsis · 9 maart 2006 op 10:45

Geprobeerd?

Senahponex zegt: ” Maar we hebben er van geleerd ”

Dat betwijfel ik ten zeerste. Erasmus en andere wijsgeleerden houden hun waarde op papier vast in de alledaagse realiteit staan wij op grote afstand waar de heren voor stonden. Je hebt alleen moed nodig om te zeggen dat wij als samenleving maar vooral onze leiders een andere weg hebben gekozen. De weg van onrecht in stand houden door bondgenoten onvoorwaardelijk te steunen die juist handelen in strijd met de principes van een Erasmus. Amerika en Israël en de houding van de Nederlandse regering aan die twee ondermijnen juist de vrijheden en de ideologieën die wij zogenaamd koesteren. Het heeft alleen tijd nodig voordat het Nederlandse volk beseft dat de ingeslagen weg de verkeerde is en dat die weg op lange termijn een gevaar is voor onze samenleving. In Nederland wordt geen terreur bestreden maar symptomen maar het Kwaal laat men ongemoeid. De wil om afstand te nemen van democraturen als Israel en de VS is er niet en dat gaan ons de kop kosten in een globaliserende wereld. Ik heb het over spanningen tussen twee werelddelen jij praat over strijd op lokaal niveau waar extremisten achter zitten om het vuurtje eens op te steken. Het geweld en de provocaties, die daar worden gebruikt zijn ernstig maar hebben niet zo grote gevolgen als de spanningen tussen het Westen en MO toenemen. Ik kan niet om Amerika en Israël heen omdat zij de agressoren zijn die onze Nederlandse regering blijft steunen.

senahponex · 9 maart 2006 op 23:58

[quote]Mijn zoontje spreekt mij vermanend toe: “Papa, nu moet je stoppen met duwen hoor want die kindjes willen ook schommelen!”[/quote]

Beste scepsis, een laatste opmerking lees de laatste column van kawa daar kuunen we allen van leren.
Onze kinderen, jullie kinderen opvoeden met het gevoel van zoals in deze column. Filosofeer hier overv , overweeg wees sceptius en leer, meerd an deze quote is niet nodig.

Senahponex

Scepsis · 10 maart 2006 op 01:58

De wereld is geen speeltuin. De tijd van schommelen is voorbij, we glijden steeds verder af naar beneden maar geen glijbaan te zien. Ik leef in het hier en nu jij leeft gisteren, dat is het verschil. Ik heb politici gesproken en ik weet dat ze de publieke opinie belazeren. Op televisie praten ze over vrijheid, democratie en mensenrechten en uit het zicht van camera’s steunen ze onvoorwaardelijk de misdadige politiek van bondgenoten als de VS en Israël. Die houding blijft niet zonder gevolgen voor de Nederlandse samenleving in een steeds kleiner wordende wereld. We kunnen niet schommelen en optimistisch blijven als onze leiders niet de wil hebben om terrorisme en armoede te bestrijden. Lange tijd heb ik ook gedacht de wereld is een speeltuin en wij mensen van elkaar kunnen leren, maar we keren elkaar steeds vaker de rug toe. Het is wij tegen zij. Je bent voor of tegen ons.

“Hoewel de jagers door voortdurend op jacht te gaan en wild te eten, niets anders bereiken dan dat ze verdierlijken, menen zij dat ze het leven van een prins leiden.”

– Erasmus

senahponex · 10 maart 2006 op 17:05

Jij zegt dat je gelijk hebt,
Maar wie zegt dat wij ongelijk hebben jij ?

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder