De zomervakantie is voorbij. Een vakantie van hard werken. In de luwte van de zomer heb ik een wezenlijk en allesomvattend dossier opgebouwd. Uit noodzaak geboren. Een dossier van oorzaak en gevolg, feiten en misvattingen over mijn geliefde wijk, Helmond West. De gemeente gooide vlak voor de zomervakantie een ‘bom’ op onze wijk. Een schok ging door de wijk nog voor de scherven vielen. Waarom besloot de gemeente na dertig jaar beeldvorming rondom het Cortenbachtracé plots van koers te wijzigen? Waarom koos men voor completering van de stedelijke ring, de variant Buitenom?
Benieuwd naar wie in onze wijk voor en tegen sloop waren en wie geen mening hadden, zette ik een enquête uit. Een flink aantal huurders en kopers van huizen, bedrijven en garageboxen bleken tegen het nieuw voorgestelde tracé en tegen sloop te zijn.

De gemeente besteedde na het gooien van de bom geen aandacht meer aan de zaak. Dat deed me besluiten om de krachten in onze wijk te bundelen. Met goede argumenten trachtte ik voorbarige besluitvorming van de gemeente te keren. Een aantal buurtgenoten dacht hier hetzelfde over. Op 10 augustus 2009 zag belangenvereniging BUITEN(ONS)OM het licht. Een driekoppig bestuur was gauw gevormd evenals verenigingsstatuten. Belangen behartigen van leden met betrekking tot leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving werd het hoofddoel van de belangenvereniging.

De eerste activiteit was het wakker schudden van college B&W en de gemeenteraad. Dit deden we middels een ingezonden brief die ook aan de pers overhandigd werd. De brief verwoordde het leed, ons aangedaan in de wijze van communiceren van de wijkontwikkelingsplannen. We spraken in de brief onze zorg uit over hoe de belangen van gedupeerden behartigd zouden worden indien de plannen doorgang zouden vinden. Een algemeen belang dienend mogen individuele belangen nooit uit het oog verloren worden.

Het afgegeven signaal werd door de media snel opgepikt. Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad besteedden ruime aandacht aan de bominslag in onze wijk door het houden van interviews onder belanghebbenden en mogelijk gedupeerden.
De gemeente en politiek toonde zich verrast door de berichtgeving. Dat bleek tijdens de eerste raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek op 25 augustus. Voor het eerst stond het nieuwe wijkontwikkelingsplan Helmond West op de agenda, meer dan een maand nadat de bewoners waren geïnformeerd.

Een volle publieke tribune toonde demonstratief spandoeken en kennis van zaken. De commissieleden waren verrast. Echter nog meer door de minimale berichtgeving vanuit de gemeente. Een magere powerpoint presentatie van de projectleider en een dun verhaal van coördinerend wethouder Helmond West en wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken viel de raadscommissie ten deel. Wethouder Stedelijk Beheer, Verkeer en Milieu was helaas verhinderd.

Het ontbreken van enige financiële onderbouwing van de plannen werd terecht door de raadscommissie als onvoldoende beschouwd en verworpen. De commissie kreeg het gevoel voor een keuze te worden gesteld voor een oud, onbekend en niet opgetekend plan en een nieuw, onzorgvuldig onderbouwd plan. De coördinerend wethouder Helmond West voegde eraan toe dat het oude plan nooit concreet is uitgewerkt, maar wel in zijn concept is afgewogen tegen het nieuwe plan. Dan mag je toch veronderstellen dat de nodige argumenten voor de verandering van de keuze zijn doorberekend en vastgelegd. Niets is minder waar.

Het blijft nu wachten op een vergelijkend warenonderzoek. De coördinerend wethouder kon niets anders doen dan een uitvoerige verslaggeving van beide plannen toezeggen. Daarmee werden zowel de projectleider als de verantwoordelijke wethouders teruggewezen naar de teken- en rekentafel. In oktober zal een nieuwe raadscommissievergadering over Helmond West plaatsvinden.

Misschien wil de gemeente Helmond alleen maar trompetgeschal horen over haar troetelkind wijkontwikkelingsplan Helmond West. Niet echt realistisch. Met duidelijke informatie creëer je een groter draagvlak, dan burgers te overrompelen met wilde plannen om die vervolgens door de strot te duwen. Het wijkontwikkelingsplan Helmond West moet vooral geen nieuwe luchtbrug worden, zoals ook de Traverse die voor velen in aanvang was. De bewoners in Helmond West zitten niet te wachten op sloop van gedroomde en gerealiseerde paleizen die verworden tot luchtkastelen in een nabije toekomst.

[u][b][url=http://www.youtube.com/watch?v=bjCAdg-a5Z0&feature=fvsr]Mien[/url][/b][/u]

[img align=left]http://www.eqnm.org/images/under_construction.gif[/img]


Mien

Bewonder luidruchtig en verwonder in stilte

7 reacties

arta · 18 september 2009 op 07:23

Een geweldig initiatief van jullie, als bewoners!

Je leest de betrokkenheid uit jouw verhaal, goed geschreven!
🙂

lisa-marie · 18 september 2009 op 12:37

Kei goed van jullie !!
ben benieuwd wat er in oktober besloten wordt.

klapdoos · 18 september 2009 op 13:22

Mien hoop dat alles toch goed komt voor jullie, goed initiatief getoond, de bal ligt nu bij de gemeente…Goed relaas,
groet van leny

SIMBA · 18 september 2009 op 19:26

Veel succes, ik hoop van harte dat jullie de strijd gaan winnen.

DreamOn · 19 september 2009 op 00:46

Ik neem aan dat je deze columns ook als ingezonden brief naar de regionale kranten stuurt?
Heel veel succes, aan jou gaat het zeker niet liggen!

axelle · 19 september 2009 op 21:12

Sterk sterk sterk.

GOOD LUCK!!!

Kobus · 21 september 2009 op 20:31

Ik zou haast zeggen…komt me allemaal bekend voor. Heb al veel betrokkenheid (?) meegemaakt van bewoners. Let a.u.b. op de instinker om bewoners te laten participeren in adviesgroepen en/of klankbordgroepen. Zelfs als dit recht is vastgelegd in verordeningen, gaat het om gevraagd of ongevraagd advies om als gemeente de maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Maar de adviezen blijven volledig vrijblijvend zonder dat welke instantie zich er maar iets van hoeft aan te trekken. Het zijn niet bindende adviezen. Vaak is het helaas zo dat de krenten uit je betoog worden gebruikt om de draagkracht te bewijzen.
Komt je dit bekend voor, bekijk dan of de procedures goed zijn verlopen en je ook de volledige beschrijving hebt ontvangen waarom iets wel/niet zo uitgevoerd wordt. De procedures zijn meestal vastgelegd in verordeningen of gemeenteraadsbesluiten. Veel succes Mien…Je co-columnist Kobus

Geef een antwoord