Het is volslagen gestoord iemand met de dood te bedreigen omdat hij een ‘afvallige’ is. Maar, zo heeft een koopman die met een meisje van 9 jaar trouwde althans naar bed ging dus goddelijk geïnspireerd moet zijn, het gezegd dus is het oké. De huidige baas van Vaticaanstadstaatkerk was hoofd van de Inquisitie (al heet die tegenwoordig anders, maar what’s in a name?) en mobiliseert honderdduizenden Italianen om tegen de wettelijke en wettige gelijkstelling van homo’s te demonstreren. De ChristenUnie probeert, via de artiesteningang binnensluipend, abortus, euthanasie en homo-huwelijk zo te besonjabakkeren dat er Lucifer’s houtjes van overblijven die fantastisch branden in de hel!

Als god zou bestaan en zou zijn wat gelovigen over hun god beweren, zou die god barmhartig zijn, om maar één onontkoombare eigenschap te noemen. Barmhartig: vol van genade, overvloeiend van liefde en behept met een niet te stuiten vergevingsgezindheid. Ook vol van medelijden en zinderend van een oneindige en eindeloze hoeveelheid mededogen. Zo in mijn sas als god er was! Als allah, zoals de moslims (en Rooms-katholieken op Malta) hun god noemen, dus zou bestaan, zou die god met een alomvattende, balsemende glimlach gelovigen én afvalligen én ongelovigen bezien en ze allemaal eeuwige liefde en genade schenken. Moslims echter (althans de meeste, laten we de werkelijkheid geen geweld aandoen) weten het echter beter dan allah. Uit allah’s naam spreken zij (soms met het kromzwaard) ‘recht’ via de sharia en veroordelen afvalligen die hen onwelgevallig zijn – liberalen, libertairen en libertijnen, agnosten, spinozisten, deïsten, vrijzinnigen, humanisten, atheïsten en vrijdenkers – ter dood alsof het om een vuile vaatdoek gaat die men weggooit. Zelf zijn ze gelukkig helemaal vrij van zonden, want ze plegen immers wel eens met stenen te gooien naar weerloze vrouwen… Deze dappere daad brengt de mannen in de hemel, waar ze eeuwig en naar eigen inzicht en hartelust over maagdekens kunnen beschikken.

Katholieken weten dat er vele wegen naar Rome en de hemel leiden, dus die racen weer anders op de reli-snelweg om in de zevende hemel te geraken. De EO Knevelt afvalligen weer op zijn eigen eigenwijze wijze en Bush bidt de God van Amerika om extra miljarden om Zijn Rijke Rijk te vestigen op de verbrande aarde.

Het maakt dus niet uit wat hun heilige boeken en leiders beweren, als het maar onzin is. Waar halen die stargelovigen – Moslim, Gristen, Katholiek, Jood, Hindoe, om het even – toch de moed vandaan om op de zetel van god te blijven zitten en ondanks de kwellingen van de Rede vol te houden de ‘goddelijke’ waarheid in pacht te hebben?! Ik ben toch zó jaloers en nieuwsgierig. Ze zullen toch niet helemaal los van god zijn?

© Jan Bontje 2007


5 reacties

WritersBlocq · 20 mei 2007 op 08:04

[quote]Maar, zo heeft een koopman die met een meisje van 9 jaar trouwde althans naar bed ging dus goddelijk geïnspireerd moet zijn, het gezegd dus is het oké.
[/quote]Pfff, wat een “on-zin”!

[quote]De ChristenUnie probeert, via de artiesteningang binnensluipend, abortus, euthanasie en homo-huwelijk zo te besonjabakkeren dat er Lucifer’s houtjes van overblijven die fantastisch branden in de hel!
[/quote]
Deze compenseert het ruimschoots, echt gaaf.
Verder heb ik het diagonaal gelezen na deze zin
[quote]Als god zou bestaan en zou zijn wat gelovigen over hun god beweren, zou die god barmhartig zijn, om maar één onontkoombare eigenschap te noemen. [/quote], omdat het aanvoelt als zo niet-nieuws, dat ik het gevoel mis dat ik het toch moet lezen.

SIMBA · 20 mei 2007 op 10:17

Ik heb vorige week het boek “de laatste tempelier” gelezen en deze column sluit daar goed op aan.
Leuke woordspelingen: [quote]De EO Knevelt afvalligen weer [/quote] 😀
Ik persoonlijk vind het een goede column!

Bitchy · 20 mei 2007 op 10:19

Het blijft een actueel onderwerp, het geloof. Ook de arrogantie van gelovigen, het oor- en veroordelen. Een zin kon ik me niet in vinden en dat is deze

[quote]Moslims echter (althans de meeste, laten we de werkelijkheid geen geweld aandoen) weten het echter beter dan allah.[/quote]

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het niet de meeste Moslims zijn die zo denken, maar een relatief kleine groep die op deze manier hun geloof belijden.

Maar zoals gewoonlijk heb je ook dit onderwerp weer heel duidelijk en helder verwoord!

vanlidt · 20 mei 2007 op 14:15

Zo is het maar net, Jan

tontheunis · 20 mei 2007 op 23:48

Niet-nieuws? Groot nieuws, zou ik zo zeggen. Wordt nieuws minder groot doordat het telkenmale herhaald moet worden omdat de gelovige fanatici hun hel en verdoemenis evenzeer blijven herhalen over allen die anders denken dan zij?
‘Volg het boek!’ roept de een na de ander. ‘Want hierin staat de ganse waarheid.’
Men kan, gezien de aantallen sprookjes die de boeken allemaal bevatten, net zo goed achter een eerste druk van Hans Christaan Andersen aan hollen.
In al die boeken staat echter steevast hetzelfde als groot goed vermeld: Gij zult niet doden. Gij zult elkander liefhebben en helpen en bijstaan.
Veel gelovigen hanteren dat dan ook als uitgangspunt, of ze nu moslim, jood, christen of jehova’s getuige zijn. Dat hun kerkelijke leiders ondertussen de aperte onverdraagzaamheid prediken, schept slechts verwarring en tweedracht tussen alle mensen van goede wil.
Mooi geschreven, Jan!

TT

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder