Bij wijze van deze column wil ik graag reageren op “[url=http://www.examedia.nl/columnx/modules/news/article.php?storyid=542]AEL Nederland[/url]” door Anoniem. Laat ik vooropstellen dat ik zijn mening over de AEL deel, maar de schrijver beweert in zijn column ook dat alochtonen zich volledig moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving, en dat ze anders mogen oprotten. Dat Nederland van de Nederlanders is, en dus ook door Nederlanders (en niet door alochtonen) geregeerd moet worden. Nou stel ik je één vraag: wat zijn volgens jou Nederlanders? Kennelijk is de Nederlandse nationaliteit niet genoeg. Vele mensen van allochtone afkomst hebben immers de Nederlandse nationaliteit verworven. Moeten hun ouders dan ook de Nederlandse nationaliteit hebben? Nog steeds gaat dat voor velen op. Blijft over de definitie dat een Echte Nederlander iemand is met Nederlandse voorouders. Maar hoeveel “buitenlanders” mogen er in de stamboom zitten? Hoeveel Franse hugenoten? Hoeveel Pruissische gastarbeiders? En wie zijn nou de Nederlandse stamvaders? De Batavieren? De Germanen? De Friezen? Alledrie? En uiteindelijk zijn ook die volkeren slechts binnen komen lopen, want als je ver genoeg terug gaat komen we allemaal uit Afrika.

Oké, laten we een definitie uit onze duim zuigen. Iemand is Autochtoon(TM) als minstens 3 van zijn grootouders de Nederlandse nationaliteit hebben. En alle anderen zijn Allochtoon(TM). Wat jij, meneer (of mevrouw) Anoniem, dus wilt, is dat de regering slechts gevormd wordt door Autochtonen(TM), en dat stemrecht ook slechts geldt voor Autochtonen(TM) – immers, ik kwoot uit uw column: “Dus laat ons Nederland maar regeren, en als jullie willen regeren dan doe je het gewoon in je eigen land.”

En er is nog een tweede probleem. Stel dat alle landen zo’n definitie zouden hanteren. Waar ga je als kind van een gemengd huwelijk dan heen? In Nederland ben je immers Allochtoon(TM), maar ook in het land van herkomst van je andere ouder ben je Allochtoon(TM), en zo val je dus tussen de wal en het schip.

Vergeet ook niet dat het grootste deel van de Allochtonen(TM) (of hun ouders) hier [i]op ons verzoek[/i] zijn gekomen om de vieze klusjes op de knappen waar Autochtonen(TM) te goed voor zijn, en dat juist toen gestreefd werd naar een minimum aan integratie. Gastarbeiders moesten vooral hun eigen taal en cultuur houden, en vooral bij elkaar wonen, zodat ze later makkelijker naar hun eigen land terug zouden kunnen gaan. Uiteraard ging een groot gedeelte niet terug, en dan zit je met een grote groep ongeïntegreerde Allochtonen(TM).

En nu eis je dus dat alle Allochtonen(TM) zich 100% moeten integreren. Dat houdt in dat zij de Nederlandse cultuur volledig moeten overnemen. Ik zie het al voor me, Gabonezen in Urker klederdracht, Chinezen die klompendansen, en Andreï Hazcesc die smartlappen zingt in een klein café aan de haven. Maar wat is nou de Nederlandse cultuur? Het enige mogelijke antwoord is dat De Nederlandse Cultuur(TM) niet bestaat. Iedereen is immers anders. Of wil je soms verplichten dat iedereen (zowel Allochtonen(TM) als Autochtonen(TM)) alleen nog maar hutspot, boerenkool, snert en haringen mogen eten? Dat Leffe, Duvel, Bordeaux, Riesling en Whiskey niet meer verkocht mogen worden om De Nederlandse Cultuur(TM) veilig te stellen?

Nee, integratie moet van twee kanten komen. Voor gastarbeiders (de naam zegt het al), gaat de vergelijking met gasten in huis inderdaad wel op. Maar niet voor immigranten! In dat verband kan je veel beter een studentenflat als vergelijking nemen. De flat zelf is van de studentenhuisvesting, en in de flat wonen een stel studenten die samen een keuken, woonkamer en sanitair delen, maar in principe elk hun eigen kamer huren. Een immigrant is een nieuweling die zich in zo’n flat voegt. Die moet inderdaad in de flat integreren, zodat alles goed verloopt. Maar het is niet alleen zo dat hij zich moet aanpassen aan de flat. Nee, de flat moet zich ook aanpassen aan de nieuwkomer!

Streven naar het volledig overnemen van de Nederlandse cultuur door nieuwelingen is onmogelijk. Daarentegen is een gedegen taalcursus natuurlijk wel onmisbaar! Maar integratie moet ook van de andere kant komen. Want wat voor zin heeft het nou voor een nieuwkomer om op zijn allerbest te proberen zich aan de Nederlandse samenleving aan te passen, terwijl die samenleving hem nog steeds als Allochtoon(TM) ziet, en hem elementaire rechten zoals stemrecht ontzegd worden, ondanks dat hij na jarenlang zwoegen de Nederlandse nationaliteit heeft mogen aannemen. En erger nog, hij is ook in de wetenschap dat dat zelfde lot zijn kinderen, en misschien zelfs zijn kleinkinderen ook beschoren zal zijn, terwijl die misschien zelfs in Nederland geboren zijn. Waarvoor integreer je dan nog?

Het immigratiebeleid aanscherpen is een goede zaak. Meer dwang achter taallessen en andere integratiemiddelen zetten ook. Maar de maatregelen zoals die door meneer Anoniem worden voorgesteld zijn buiten alle proporties.

Nederland staat internationaal bekend als een tolerant multicultureel land. Ik vind dat persoonlijk een heel mooie gedachte. Als een Nederlander dus beweert dat mijn vriendin en mijn bloedeigen kinderen van hem maar “terug naar hun eigen land” mogen gaan, dan raakt mij dat diep in mijn ziel. Maar wees maar gerust hoor, meneer Anoniem. Ik woon met mijn allochtone levenspartner en mijn allochtone kinderen lekker in Frankrijk, waar we tenminste allemaal daadwerkelijk aangezien worden voor de Nederlanders die wij volgens onze paspoorten zijn.


6 reacties

Kobus · 23 mei 2003 op 14:51

Je noemt zelf al een aantal praktische problemen op. Maar je kunt ook niet alle allochtonen over een kam scheren. Neem nu bijvoorbeeld de verplichte taallessen. Vrouwen doen daar veelal niet aan mee, deels door de druk vanuit de opvoeding, maar ook omdat ze veelal slechts een beperkt deel van het jaar in ons land doorbrengen. Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse vrouwen leeft voor een belangrijk in het land van herkomst. Was ook altijd een heikel punt bij Imans. Die worden/werden ook maar voor een beperkte tijd hier aangesteld. En hebben/hadden ook niet zoveel op met onze taal (en integratie).
Ander praktisch punt, los nog van het KUNNEN leren van onze taal (spreek jij trouwens de streektaal uit je woongebied ?), is dat blijkbaar niet elke taal zich leent om te vertalen naar het Nederlands. Wij werken bijv. met klemtonen, waardoor we iets anders kunnen bedoelen dan we zeggen. Andere talen kennen dat veel minder. Maar ook de tongval etc. kan bepalend zijn of iemand snel een taal kan leren. Mensen uit Iran, Irak en Somalie kunnen zich al vrij vlot verstaanbaar maken. Bij anderen ligt dat wat moeilijker. Veel Marokkanen spreken Berbers. Dat is geen schrijftaal. Ouderen kunnen ook vaak niet lezen en schrijven. Zijn volledig afhankelijk van huisgenoten, meestal hun kinderen die op de basisschool verblijven. Overigens komt in Nederland een steeds grotere scheiding in onderwijssoorten. Openbaar onderwijs voor allochtonen, en bijzonder (Christelijk) onderwijs voor autochtonen. Bevordert de integratie ook niet. Want WIJ willen niet dat onze kinderen in een onderwijssoort vertoeven met veel allochtonen. Allemaal heel aardig om idealistisch te praten en denken, maar als het te dichtbij komt, reageren we toch anders blijkbaar.

archangel · 23 mei 2003 op 16:29

Het KUNNEN spreken van een taal, inderdaad een goed punt, Kobus. Nederlands is echt geen prettige taal om te moeten leren. Waar leg je dan de grens? Ik vind het al prima als iemand zich in zeer gebrekkig nederlands verstaanbaar kan maken. Communicatie, daar gaat het om, niet om volzinnen in ABN.

Zo had ik ooit felle discussies met een oud-huisgenoot die ook zo lekker zwart-wit kon denken als het om “buitenlanders” ging. Hij vind het belachelijk als allochtone medelanders geen accentloos Nederlands spraken; dat ergerde hem blijkbaar, omdat het raar klonk ofzo. Voor hem scheen het synoniem te zijn met “niet je best willen doen”. Ik heb hem dan ook gevraagd of hij dacht dat hij zelf ooit accentloos Marokkaans of Turks zou kunnen leren spreken. Ik geloof er niets van.

Voor het overgrote deel van de talen geldt nou eenmaal dat native speakers de buitenlanders er altijd uit zullen halen, puur op gehoor. Is dat erg? Nee.

Goed dat deze discussie gevoerd wordt, en goed om te merken dat gelukkig niet iedereen een zo ongenuanceerd beeld van de wereld heeft als onze anonimicus.

Reyn_Eaglestorm · 23 mei 2003 op 18:15

Mijn vriendin komt uit Burkina Faso. Van huis uit spreekt ze Dioulà. Op school heeft ze ook Frans en een beetje Mossi geleerd (Frans is immers de “lingua franca” waar op scholen uitsluitend les in wordt gegeven, en de Mossi zijn immers het politiek overheersende volk in Burkina Faso, hoewel ze numeriek in de minderheid zijn). Ze heeft 6 jaar in Nederland gewoond, zonder ooit enige vorm van taalcursus te volgen, maar toch spreekt ze vloeiend Nederlands. Goed, ze maakt wel de/het-fouten en ze zet soms woorden verkeerd om neer, maar er zijn zelfs Nederlanders die dat doen, dus… En ze heeft daar zeker niet 6 jaar over gedaan hoor. Ik ken haar vanaf het ‘4e jaar’, en ook toen sprak ze vloeiend Nederlands. Het is dus helemaal niet zo moeilijk, als je maar wilt.

Ennuh, ja, ik spreek de lokale taal hier. Dat is Frans, namelijk. “Maar Nantes is toch in Bretagne?” Tegenwoordig niet meer nee, maar zelfs in de tijd dat Nantes de hoofdstad van het onafhankelijk Hertogdom (en later de Franse provincie) Bretagne was, was het Franstalig. De Bretonse vlag (Gwen ha Du oftewel Wit en Zwart genaamd) heeft vijf zwarte en vier witte strepen. Elke zwarte streep staat voor een Franstalig gebied, en elke witte voor een Bretonstalig gebied, en Nantes (aka Naoned in het Bretons) heeft een zwarte.

Maar inderdaad, accentloos een andere taal leren is vrijwel onmogelijk. Ik spreek bijvoorbeeld zeer goed Engels. Zo goed dat vele Engelse klanten mij vroegen uit welk deel van Engeland ik kwam. Als ik vervolgens zei dat ik Nederlands ben, was de reactie vaak “ah, dus DAT hoorde ik!”, en voor mijn Duits het zelfde. Voor Frans begint nu het zelfde. Een jaar geleden dacht iedereen dat ik Belg was, tegenwoordig is het zo van “inderdaad, ik hoorde een accentje, maar ik kon het niet plaatsen.”

Helemaal accentloos zal het nooit worden natuurlijk. Maarja, wie spreekt er nou accentloos ABN? Alleen Bea, denk ik, en jaren-50-nieuwslezers. Alle andere Nederlanders hebben hun eigen (of ègen ;)) lokale accenten.

Je weet pas hoe het is om allochtoon te zijn als je het zelf bent. Ik ben dus allochtoon (I’m an alien, I’m a little alien, I’m a Dutchman in France :-D) en merk soms al discriminatie jegens mijn persoon… En dan ben ik nog een blanke Europeaan! Maarja, wat wil je ook, met 20% die Le Pen stemt? :hammer:

MBB · 23 mei 2003 op 21:55

Interessante column, en inderdaad veel van de problemen goed uitgewerkt.
It snap alleen een digng niet:
[quote]Kennelijk is de Nederlandse nationaliteit niet genoeg[/quote]
Het zal wel een stomme vraag zijn, maar waarom is de Nederlandse nationaliteit niet genoeg?
Ik bedoel, in de wet staat al uitgelegd wat het Nederlanderschap inhoud, en hoe het verworven kan worden door EU-burgers en andere wereldburger, dus waaom mag het (passief én actief) kiesrecht daar niet aan gekoppeld zijn?
Als sommigen mogen stemmen en andere niet, krijg je pas een échte tweedeling onder de Nederlanders!

Godspeed · 26 mei 2003 op 08:04

Heren,

Mooie discussie, maar het eerste verhaal van de AEL waar deze op doorborduurd was niet anoniem maar was ondertekend door

[b]Met vriendelijke Groeten,

Michiel Looijen[/b]

Ik voel me ook een beetje allochtoon in mijn eigen land, want door de zachte “g” in mijn uitspraak wordt je vaak door de mede Nederlanders voor buitenlander aangezien. Als ik in Amsterdam een ijsje bestel aan een willekeurig kraam (waar een Nederlander achter staat) beginnen ze steevast in gebrekkig Duits terug te praten.

Wat mij heel mijn leven al is opgevallen is, dat de Nederlanders graag discrimineren binnen hun eigen land. Is het niet tussen de proviciëen dan wel tussen de steden.

[b]dis·cri·mi·ne·ren (ov.ww., ook abs.)
1 (iem.) achterstellen op grond van niet ter zake doende kenmerken
2 onderscheiden[/b]

Ik denk dat dit gedrag genetisch is bepaald.
Kijk maar eens goed om je heen, en kijk of je jezelf niet ook schuldig maakt aan een van bovengenoemde omschrijvingen uit de Van Dale.

Groetjes,

Godspeed
:pint:
oet Limburg

archangel · 26 mei 2003 op 11:55

Ik had wel gezien dat zijn naam er bij stond, Godspeed, maar aangezien het stukje anoniem geplaatst is gebruikte ik de term anonimicus…
😀

(En ook omdat ik vermoed dat Michiel Looijen niet een van de geregistreerde gebruikers is, en hij dus, ondanks zijn naam, niet door ons bereikbaar is per mail ofzo)…

Dat is alles 😛

Geef een reactie

Avatar plaatshouder