Wie het recente verleden van Geert Wilders kent, zal het geelgrijze probleemkind van de VVD weinig krediet, maar veel kritiek geven. ‘Onze lieve Geertje’ speelt namelijk bewust de anti-islam kaart op het politiek toneel. Hij geniet veel steun bij anti-islamisten in Israël, waar hij jaren op het platteland heeft gewerkt na zijn middelbare schooltijd. Begin van het jaar was Geert Wilders collectes aan het houden in Israël om shekels in te zamelen voor zijn politieke partij of iets wat daar op moet lijken.
De man met ‘mijn fohn is al jaren geleden’-ontploft kapsel lust de hoofddoekjes op het Malieveld wel rauw, maar heeft nauwe connecties met extremistische Israëlische politici die moslims en Arabieren openlijk minachten en haten. Dan speel je jezelf wel in de kijker bij radicale moslims en maak jezelf tot lopende schietschijf. Terug in Nederland hangt Wilders de zielige zeehond uit. Een echte huiler!

De toekomstige partijgenoten van Wilders moeten drie keer op hun achterhoofd krabben, willen ze in de toekomst deel uit maken van de Groep Wilders. Politiek bedrijven doet men in het openbaar en niet in de anonimiteit achter de geraniums of in safehouses. Wie met Wilders in zee gaat, zal ook slapende honden wakker maken.
Spijtig dat het zo is, maar het is wel de realiteit waar de toekomstige collega’s van Wilders ernstig rekening mee moeten houden. Het kan geen toeval zijn dat een groep niet-kosjere Israëlische politici bereid is groots te investeren in het Wilders goedkoop toiletpapier program. Israël exploiteert de anti-islam sentimenten om er zelf beter van te worden.

Israël heeft bovendien imagopoetsers nodig in de persoon van Geert Wilders. Dat is de reden waarom meneer met open armen wordt ontvangen in het beloofde land. Tijdens zijn laatste verblijf heeft ‘onze lieve Geert’ de herdenking van Moshe Yalon bijgewoond. Weet u nog, de ‘oorlogsheld’ die de Palestijnen heeft vergeleken met een kankergezwel waarop chemotherapie toegepast moest worden. Die belangrijke connectie is niet één keer belicht in de landelijke media, maar verklaart wel enigszins waarom de Nederlandse politicus wordt bedreigd. Het hoort niet in een land als Nederland, natuurlijk niet, maar het is wel een belangrijk gegeven waar geen aandacht aan is besteed. Wie beseft dat de Palestijnse kwestie hoog op de agenda staat bij moslims, dus ook bij de radicalen, weet hoe gevoelig het ligt en beseft dat Wilders een open sollicitatie heeft lopen.

De mensen waar Wilders mee omgaat, willen de zaken op de spits drijven, omdat zij er namelijk baat bij hebben dat de haat tegen moslims en de angst tegen de islam verder wordt aangewakkerd. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de touwtjes van Wilders in Israël worden getrokken, ook al is zijn politiek domein Nederland.
Nog iets, wist u bijvoorbeeld dat zionisten en extreem-rechts in België de krachten hebben samengebundeld tegen de moslims. Racisten werken nauw samen met sommige joden, het is onbegrijpelijk dat twee groepen, van wie je zou denken dat ze elkaar uit de weg gaan, elkaar nu opzoeken. De gemeenschappelijke anti-islam agenda in Europa is gewoon een feit waar mensen niet langer omheen kunnen.

Wie slechts in de veronderstelling verkeert, dat extreem-rechts andere minderheden met rust laat zoals homo’s, zigeuners en negroide mensen, moet met zijn neus terug de geschiedenisboeken in. Extreem-rechts heeft meer vijanden dan alleen moslims. Volgende week staan we er twee minuten bij stil. Ik stoor mij mateloos aan de hypocrisie dat er absolute vrijheid van meningsuiting zou zijn in dit land. Het is flauwe kul. De ster van Ayaan Hirsi Ali is rijzende, net als van haar collega musketiers Ellian en Ephimenco, omdat zij de islam tot gemeenschappelijke vijand hebben verklaard in het publiek debat. In een islam-intolerante omgeving wordt dat natuurlijk gewaardeerd en beloond met een vaste column in een van de dagbladen en / of voorkeursstemmen.

Als Ayaan Hirsi Ali een politica van wereldformaat zou zijn, wat ze niet is, dan zou zij de dubbele moraal van westerse beschavingen, die derde wereldlanden bewust arm houden, openlijk en kritisch aan de kaak durven stellen. Dan zou zij zich in harde bewoordingen uitlaten over het beleid van de paus die tegen het gebruik van de pil, condooms en abortus is. Het enige wat mevrouw doet is moslims belagen met halve waarheden en haar primitieve Somalische versie van de islam. Het heilig verklaarde boegbeeld van de vrouwenrechten zou de vrouwonvriendelijke SGP uit de Tweede Kamer moeten sturen. Bush bekritiseren omdat kinderen en vrouwen het meest lijden in oorlogen. Mevrouw springt niet op de barricades voor (moslim)vrouwen, maar vooral voor haarzelf.

Laten we wel wezen, zolang Hirsi Ali ageert tegen de islam zal haar ster rijzen. Geeft zij kritiek op joden en christenen, dan wordt ze morgen gedegradeerd tot toiletjuffrouw binnen haar eigen partij. Komt ze in de vaarwateren van het CDA en wil ze artikel 23 afschaffen dan wordt ze teruggefloten. Ik geef het u op een presenteerblaadje. Als Ayaan Hirsi Ali morgen, in de Tweede Kamer in het bijzijn van camera’s, in niet misteverstane bewoordingen, openlijk kritiek zou uiten op de politiek van Israël, dan wordt ze de volgende dag direct op het matje geroepen bij de minister-president. Dit is de waarheid die veel mensen in dit land niet willen horen, maar allochtonen en moslims al jaren weten.

In een dictatuur weet je wie je vijanden zijn, in een democratie heb je onzichtbare vijanden. In Nederland ben je vrij als je in bepaalde hokjes beweegt, kom je er buiten dan is het over met de vrijheid. Nederland is op het eerste oog een vrij en tolerant land, maar als je beter kijkt dan zie je mensen gevangen in vrijheid.

Scepsis DJJ

http://www.dejongejournalist.nl/index.php?itemid=1707


17 reacties

Kees Schilder · 5 mei 2005 op 12:29

[quote]Nederland is op het eerste oog een vrij en tolerant land, maar als je beter kijkt dan zie je mensen gevangen in vrijheid. [/quote]

Ja, en hoe je ook over Wilders mag denken, hij is hier absoluut een kenmerkend voorbeeld van.
Tussen de regels van je verhaal door,en niet alleen ertussen, proef ik jouw haat tegen Israel.Het is altijd handig dat je dan genoeg gereedschap zoals een Wilders of de Moslims, bij de hand hebt om die haat te verpakken in een zogenaamd diepgaande analyse over vrijheid.
Jouw verongelijktheid over Wilders en/of Ayaan wegslikkend wil ik je voor de goede orde nog even de moord op van Gogh in herinnering brengen.

WritersBlocq · 5 mei 2005 op 12:34

Hoi Scepsis,
Je hebt naar mijn idee minder woorden nodig om dit pakkend neer te zetten, ik ga altijd diagonaal lezen bij zulke langen lappen. Maar hiermee wil ik geen afbreuk doen aan je column, het is mijn ding, snap je?
[quote]De man met ‘mijn fohn is al jaren geleden’-ontploft kapsel[/quote]
Zolang die föhn op zuigen staat wordt het niks met die man. Helaas is zijn haar niet het enige dat tegenzit.

Dees · 5 mei 2005 op 13:24

Ik vraag me af of dit juist wel of juist absoluut niet de dag is voor deze column. Ik denk het eigenlijk toch niet, het barst van onderhuidse haat.

Een ding is wel weer duidelijk. Bloed zit em veelal in religie, ongeacht welke, dat heeft de geschiedenis inmiddels toch wel bewezen.

Bakema_NL · 5 mei 2005 op 13:27

Wilders en jouw antipathie tegen Israel daargelaten…………je vind het raar dat zionisten en extreem-rechts elkaar opzoeken in deze………dat vind ik pas raar.
Een gemeenschappelijke anti-moslim agenda, als je daar al van kunt spreken eigenlijk, is iets wat je jaren geleden al aan had kunnen zien komen. En vertel me nu niet dat dit door eenzijdige berichtgeving in de media komt, ik krijg namelijk vrijwel altijd het tegenovergestelde gevoel, het hele multi-culti gebeuren word mij opgedrongen, of ik het nu wil of niet, je kan geen zender aanzetten of het gaat over allochtonen, wij moeten en zullen hen aardig vinden………nu bepaal ik dat zelf wel en nog altijd per persoon, niet per groep, want in elke groep zitten wel hufters, ook bij Nederlanders, alleen is bij sommige groepen de verhouding hufters een beetje te groot, iets wat een hoop mensen al jaren weten, alleen werd het altijd doodgezwegen of afgedaan en je ziet nu dat het meer besproken word, een waarheid die veel allochtonen niet willen horen, maar autochtonen al jaren wisten…….zulke zinnetjes kan ik ook maken.
Er zijn alleen nogal wat mensen die zeer negatieve ervaringen hebben met “andere” mensen, met zodanig veel dat ze er liever zo weinig mogelijk mee van doen hebben. Dus hebben we nu een anti-moslim agenda of mensen die hun mening baseren op ervaringen?

Louise · 5 mei 2005 op 13:34

Juist door de grimmige ondertoon wordt het voor mij een beetje een de-pot-verwijt-de-ketel-verhaal.

Scepsis · 5 mei 2005 op 15:08

Ik koester geen enkele haat tegen geen enkel land of volk. Niet tegen joden en ook niet tegen Israel. Ik ben wel een felle tegenstander van de Israelische bezettingspolitiek en tegen zionisten die soortgelijke opvattingen er op na houden als extreem-rechts. Dezelfde waar CIDI actie tegen voert in Zoetermeer. Mensen die mij betichten van
onderhuidse haat, hebben niets begrepen van mijn betoog. Ik heb bijna een week geleden mijn column ingestuurd maar het is op 5 mei geplaatst.
Gevangen in vrijheid is een kritische lezing.

Wat zijn nu twee minuten op 24 uur, zeven dagen per week, 52 weken en 365 dagen in het jaar. Nederland blijft de rest van de tijd Bush volgen. Bush die honderdduizenden onschuldige slachtoffers heeft gemaakt in Irak en Afghanistan. Nederland steunt de mensonterende bezettingspolitiek van Israel die 3000 Palestijnen het leven heeft gekost en op 4 mei herdenkt Nederland zijn doden. Het is een dag van herdenken en bezinning maar de waarde van 4 mei is gedevalueerd omdat Nederland buiten die twee minuten een buitenlandbeleid volgt die op gespannen voet staat met een dag als 4 maar ook 5 mei. Wilders heeft banden met lieden in Israel die het liefst alle moslims, joden en christenen op de vuist zien gaan.

Ik ben Hollands nuchter als ik zeg dat in de meeste hoofden een mentale kortsluiting ontstaat wanneer het joods verleden ter sprake komt. Waarom tolerante en vrijdenkende landgenoten die pleiten voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid en democratie voor iedereen of toch niet ? Doden moeten herdacht worden, maar hoe kunnen we voorkomen dat er in de toekomst niet dezelfde fouten worden gemaakt als in het verleden. Hoe kunnen we voorkomen dat er niet meer dagen te betreuren zijn als vier mei? We moeten anticiperen en ons nationaal en internationaal beleid er zodanig op instellen dat het niet meer gebeurt. Anders blijft vier mei een terugkerend fenomeen, een jaarlijkse formaliteit waar de educatieve waarde verloren gaat. Nederland herdenkt om het herdenken maar de intentie/ de grondslag waarom we herdenken wordt niet voldoende gecommuniceerd door politiek en media. In het verleden was de oorzaak intolerantie, angst en haat. Dezelfde verschijnselen als vandaag de dag in de samenleving tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Het verrassende is dat het waarschijnlijk ook allemaal onschuldig begonnen is en gebagatelliseerd. Helaas heeft het oorlogsverleden Europa verlamd en mensen hebben een grote molensteen om hun nek hangen en kunnen niet vrij bewegen of helder nadenken. Vier mei moet een leerproces zijn, een waarschuwing voor de toekomst. Men moet leren van het verleden om in het heden niet dezelfde fouten te maken. Vier mei is de consequentie van menselijk handelen en falen.

Raindog · 5 mei 2005 op 16:15

Ik kan maar één ding zeggen: heel erg bedankt voor deze media-aandacht voor mensen die mijn sympathie hebben danwel mijn idolen zijn, respectievelijk:

– Geert Wilders
– Israël
– George W. Bush

en natuurlijk

– Ayaan Hirsi Ali
– Sylvain Ephimenco
– Asfin Ellian

Vriendelijk doch dringend wil ik je verzoeken om Leon de Winter voortaan ook (weer) in dit rijtje te noemen.

Niemand anders de Islam zelf is verantwoordelijk voor zoiets als een anti-Islam agenda. Niet dat die bestaat trouwens maar zo wordt kritiek in de Islam nu eenmaal uitgelegd: het zo beruchte slachtofferschap wat natuurlijk vaker wordt genoemd. Op het moment dat de Islam gaat beseffen dat zij er zelf verantwoordelijk voor is – dat is: wanneer gematigde stromingen die er heus wel zijn binnen de Islam eindelijk eens een kans krijgen – kan zij het ook veranderen. Zolang het interne debat en de eigen kritiek in de Islam een te verwaarlozen factor blijft, zijn het mensen met wie ik sympathiseer en mijn idolen die deze taak tegen wil en dank voor hun rekening nemen. Veelal met gevaar voor eigen leven. Insinuaties en indirecte beschuldigingen van mensen zoals jij ten spijt. Blijf vooral schrijven als je je gal zo graag kwijt wilt. En zoals je zelf al meer dan eens hebt gezegd: kom vooral nooit terug op je eigen woorden. Blijf er vierkant achter staan: ‘ugh, jij hebt gezegd’ en niets dat dat kan veranderen. C’est le ton qui fait la musique. Als ik zo vrij mag zijn: ik vind het onuitstaanbare herrie en stem dankbaar weer op een andere zender af.

Hartelijke groet,

Raindog

KingArthur · 5 mei 2005 op 17:10

Geweld is nooit een oplossing hoe moeilijk dat ook soms kan zijn dit juist niet toe te passen. De manier waarop jij telkens weer zaken weet te belichten lijken bijna op te roepen tot geweld. Ik veracht deze column daarom ook net als meer rotte pennevruchten van jou hand overigens. Ik voel me nu alweer stom door hierop te reageren maar waarschijnlijk kick je op deze negatieve aandacht. Vooruit, dat plezier gun ik je nog wel. Veel sterkte met je ‘heilige’ doelen.

WritersBlocq · 5 mei 2005 op 17:48

@ Scepsis: Jammer dat je zo met gegeven commentaar omgaat.
[quote]We moeten anticiperen en ons nationaal en internationaal beleid er zodanig op instellen dat het niet meer gebeurt.[/quote]
Mens, ga in de politiek. Nu ik je dit allemaal zie scheeuwen denk ik, dat wat je het meest in Wilders en co. verafschuwt, een grote eigenschap van jezelf is. Moeilijk is het om in de spiegel te kijken en ervan te leren, wellicht onmogelijk, dat is aan jou
[quote]Nederland herdenkt om het herdenken maar de intentie/ de grondslag waarom we herdenken wordt niet voldoende gecommuniceerd door politiek en media.[/quote]
Ik weet niet wat jij leest buiten je eigen dingen, maar ik lees er zat over. Pak bijv. het AD magazine van afgelopen zaterdag eens op. Bijvoorbeeld hoor, ik ga hier geen boekenlijst voor je neerzetten.
[quote]Vier mei moet een leerproces zijn, een waarschuwing voor de toekomst. [/quote]
En lees nu eens wat Dillian heeft geschreven. Er zijn er nog veel meer als Dillian. Tsjonge zeg, jij doet maar alsof iedereen alles vergeet.
Mijn 1e reactie was mild, ik gaf je het voordeel van de twijfel. Er komt geen 3e reactie, ik pas liever op dat ik niet ook een grote schreeuwer word.

Ma3anne · 5 mei 2005 op 20:50

Pas je een beetje op voor je hart? 😮

WritersBlocq · 5 mei 2005 op 23:14

Dat zit wel goed Ma3, ik heb het net gelucht. Of had je het niet tegen mij?

Dees · 6 mei 2005 op 10:42

Weet je, zo maak je misschien wel dezelfde fout als die Hirsi Ali vaak verweten wordt. Als je iets duidelijk wilt maken, kun je het beter op een andere toon doen, denk ik. Zo komt het niet over.

Grtz,

Dees

Scepsis · 7 mei 2005 op 17:17

Ik ben niet van plan mijn toon te matigen of bepaalde mensen of landen te sparen voor kritiek.
Hoewel ik hier geen positieve geluiden hoor/ lees laat ik mij niet leiden door kritiek. Ik ga niemand naar de mond praten u kunt er eens of oneens mee zijn, maar wat ik schrijf is de waarheid die helaas veel Nederlanders niet willen horen. Vervolgens wordt mij verweten een gebrek aan zelfkritiek te hebben. Houd uzelf een spiegel voor dames en heren! Dit is de waarheid en ik schrijf er over of het u nu wel bevalt of niet bevalt het wordt breed gedragen onder allochtonen en moslims. Welkom in het land van de dubbele moraal en selectieve verontwaardiging. Helaas pindakaas voor de mensen die mijn stukken afzeiken maar ik blijf doorgaan. Strijdbaar als ik ben confronteer ik u met de lelijke kant van de Nederlandse samenleving. Niet omdat ik mij hier niet thuis voel integendeel maar omdat mensen recht hebben om te weten dat er andere kanten zijn aan deze samenleving, media en politiek die niet worden belicht. De waarheid is hard maar niet minder waarheid om. Ik veracht niemand ik haat niemand maar ik neem al die betweters en moraalridders en zogenaamde beschaafde lieden en politici op de korrel. Ik Scepsis laat het sociaal minst gewenste antwoord horen, maar ik zal het laten horen.

Dees · 7 mei 2005 op 17:24

Je weet wat er met hem gebeurde he?

[img]http://www.dragonfly-art.com/artgifs/narcissus.jpg[/img]

Tot lezens.

ignatius · 8 mei 2005 op 22:12

[quote]In Nederland ben je vrij als je in bepaalde hokjes beweegt, kom je er buiten dan is het over met de vrijheid.[/quote]
In deze zinsnede en je afkeer van Ali en Wilders kan ik me grotendeels vinden. Ik begrijp alleen niet waarom (wederom) overal Israël bij gehaald wordt oftewel achter alles de kwade hand van Israël gezien/gezocht wordt. Kortom, constant die connectie met Israël. Op de een of andere manier lijkt het wel een obsessie van je. 😕

emaessen · 11 juli 2005 op 13:56

In een groot deel van je column kan ik je vinden; Wilders en ALi zijn net zo min mijn favorieten. Je opmerkingen over Israel hadden best wat subtieler en tactvoller gemogen van mij. Israel doet genoeg om het vredesproces vlot te trekken, Arafat daarentegen was vooral goed in zelfverrijking.

Haat en geweld hebben de neiging elkaar uit te lokken en dat lijkt me na het gebeuren in Londen geen gekke gedachte.

Scepsis · 28 juli 2005 op 11:10

Israel heeft weinig gedaan om het vredesproces vlot te trekken. Met de status van bezetter (zie ook het internationale recht) zou Israel veruit de meeste concessies moeten doen. Israel strooit mensen zand in de ogen, het is een groot poppenkast. Israel handelt onder druk van de internationale gemeenschap en vooral van de VS en VK omdat zij nog maar weinig potten kunnen breken bij de Arabieren. Israel bouwt een nieuwe muur om Jeruzalem in te lijven, zodat de Palestijnen daar geen aanspraak op meer kunnen maken. Israel verlaat Gaza om elders de nederzettingen uit te breiden. Ik weiger pertinent om mij subtieler op te stellen ten aanzien van Israel. Ik zal binnenkort een stuk plaatsen over het conflict in mijn beleving. Hajo Meyer van EAJG is de man die een eerlijke en objectieve weergave geeft van het conflict. Niet de Nederlandse media.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder