Iets minder dan een jaar geleden kreeg Ayaan Hirsi Ali de Tien Geboden voorgeschoteld bij dagblad Trouw. Vandaag presenteer ik u de eerste vijf van haar Tien Geboden en mijn bevindingen wat dat betreft. Ik heb de uitspraken van Hirsi Ali zorgvuldig geanalyseerd en bij ieder gebod heb ik een of meerdere kritische kanttekeningen geplaatst. De overige vijf geboden krijgt u de komende week te lezen. De uitspraken van de VVD-politica roepen veel vragen op, vragen waar interviewer Arjan Visser zich kennelijk geen raad mee weet.

Gebod één: “ Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste”. Hierop antwoordt Hirsi Ali: “Ik heb Allah gesmeekt dat hij ervoor zou zorgen dat mijn moeder ophield met slaan, maar zoals kinderen op een dag begrijpen dat Sinterklaas niet bestaat, zo accepteerde ik dat ik van Hem niet veel hoefde te verwachten. Ik ben, denk ik, van nature een atheïst.” Hoe je het ook wendt of keert het blijft een uiterst merkwaardige vergelijking. Atheïsme is een wereldbeeld zonder God. Dus niet geloven dat er één of meerdere goden bestaan. Toch heeft ze Allah gesmeekt, zegt ze. Iets dat niet bestaat, kunt gij niet afwijzen. Dus Ayaan Hirsi Ali kan onmogelijk een atheïst zijn.

Een atheïst haat bovendien geen God/Allah. Iets dat niet bestaat, kunt gij niet haten. Een atheïst haat geen gelovige moslims, joden of christenen, omdat zij volgens diezelfde atheïst ‘nergens’ in kunnen geloven, aangezien God voor hem of haar niet bestaat. Een kind van zeven weet dat Sinterklaas niet bestaat, maar er is niemand op deze aardkloot die mij kan bewijzen, dat God niet bestaat. Dat is iets persoonlijks. Hirsi Ali is geen atheïst maar een agnost. Omdat haar smeekbedes eerder niet zijn verhoord, weet zij niet of er een God bestaat. Hoewel ze eerder gelovig was en radicaal. Ze heeft de fatwa tegen Salman Rushdie gesteund.

Gebod twee: “Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.” Dit gebod zegt veel over de geestesgesteldheid van Hirsi Ali dan over de oren en ogen, die haar woorden horen en zien. Hirsi Ali antwoordt: “Persoonlijk blijf ik de leer van Mohammed achterhaald vinden, maar omdat ik in mijn nieuwe rol, als politica, niet in debat kon gaan met mensen die mij steeds weer voor de voeten zouden werpen dat ik hen achterlijk had genoemd, heb ik die opmerking teruggenomen.”

Wie goed leest, ziet dat Ayaan Hirsi Ali (alle) moslims nog steeds achterlijk vindt, maar die bewuste opmerking uit tactische overwegingen heeft teruggenomen. Ze vervolgt namelijk met: “Zij lopen achter. Dat is iets anders. Zij kunnen nog vooruit.” Ik vraag mij af: wie lopen achter? Maar nog belangrijker is de volgende vraag: ten opzichte van wie lopen zij achter? Wie bepaalt bovendien dat ‘die’ anderen een voorsprong hebben? De Westerse consumptiemaatschappij vertoont duidelijke tekenen van vervaging en verval van het moreel besef. Betekent dat vooruitgang? De paus vindt kennelijk van niet. Hoe wordt bovendien die vooruitgang gemeten en aan de hand van welke criteria?

Hoe zit het het dan met radicale elementen en bewegingen binnen andere religies? Als de politieke islam niet samengaat met westerse waarden, hoe zit het dan met het politieke christendom en het politieke jodendom? Dat andere religies Verlichting hebben meegemaakt is slechts gedeeltelijk waar. Zie de SGP, zie de fundamentalistische rechtse christenen in de VS, zie de orthodoxe joden en de kolonisten in Israël. Gebod drie schrijft voor: “Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken”. Wat antwoordt Hirsi Ali: “Vind je het vreemd dat zoveel moslimmannen gewelddadig zijn?” Pardon, zijn alleen moslimmannen gewelddadig vraagt u zich terecht af. En alle niet-moslimmannen dan, die zich schuldig maken aan onderdrukking van vrouwen en huiselijk geweld?

Hirsi Ali wekt bewust en ten onrechte de indruk dat agressie en het gebruik van geweld door moslimmannen te maken zou hebben met de aard van profeet Mohammed, die zij een perverse man noemt naar ‘moderne’ Westerse maatstaven. Dit is karaktermoord en vervolgens schuilt Hirsi Ali zich achter de woorden: “Jij schrikt ervan als ik die dingen zeg, maar je maakt een fout die de meeste autochtone Nederlanders maken: je vergeet waar ik vandaan kom. Ik ben moslim geweest, ik weet waar ik over praat.” Dat valt ernstig te betwijfelen. Vaak heeft geweld en onderdrukking te maken met de overwegend masculiene cultuur waar die mannen uitkomen, maar weinig heel weinig met religie.

Een gelovige straft niet zelf, maar laat het over aan de Schepper van hemel en aarde en wel op de Dag des Oordeels. Waar we het eens over kunnen zijn, is dat Ayaan Hirsi Ali uit Somalië komt, maar daar houdt de eensgezindheid op. Haar Somalische versie van de islam is niet representatief voor de algemene islam van 1,3 miljard moslims. Bovendien spreekt Ayaan Hirsi Ali zich tegen, omdat ze een strijd zou voeren tegen de politieke islam. Hier worden alle moslims op één en dezelfde stapel geveegd. Stelt u zich eens voor als we haar opmerkingen zouden projecteren op Jezus de Zoon van God.

Laat ik veronderstellen dat de goede aard en de persoon van Jezus de oorzaak is dat niet-moslimmannen geen geweld gebruiken, vrouwen niet slaan en hen niet onderdrukken. Ze verklaren me voor gek. Het geraaskal van het enfant terrible gaat voort: “Ik weet dat de vrouwen die zich moslim noemen mij nu nog niet zullen snappen, maar op een dag zullen ze die oogkleppen afdoen. Dat vergt heel veel jaren, maar op een dag zal die vrouw, net als ik destijds, beseffen: ik wil het leven van mijn moeder niet.” Wie zegt dat het leven van die andere moeders vreselijk is?

Zij kiest er toch zelf voor om het op die manier gestalte te geven. Nog los van het feit, dat moslimvrouwen in Blijf van mijn Lijf Huizen niet weglopen mét haar, maar weglopen vóór haar. De vrouwen voor wie Ayaan het zegt op te nemen. Die vrouwen steunen haar strijd en willen die strijd aangaan, maar delen niet de polariserende toon van haar boodschap. Net als de negen wetenschappers op het terrein van homoseksualiteit en gender-studies schreven als protest:

“Wij vinden dat het tijd is nee te zeggen tegen de manier waarop populistische stromingen in Nederland, en politici als Hirsi Ali en Verdonk, vrouwenbevrijding en homo-emancipatie hebben gekaapt. Ze gebruiken die om hun politiek van confrontatie en uitsluiting kracht bij te zetten en draaien daarbij de bevolking met angstaanjagende teksten een rad voor ogen.”

We slaan een gebod over en maken een stap van drie naar vijf. Bij gebod vier lees ik dat Ayaan Hirsi Ali wil chillen in haar pyjama. Weinig spannends maar met haar antwoordt op gebod vijf: “Eer uw vader en uw moeder”, zorgt zij opnieuw voor de nodige opwinding. “Alles wat ik nu doe, alles wat ik schrijf en zeg, had ik niet kunnen doen als ik in die spagaat was blijven steken. Nu staat er een grote, lege God tussen ons in. Mijn familie wil mij niet meer zien. Zo pervers kan religie zijn: ze infiltreert in intieme relaties en dwingt ouders te kiezen tussen hun kinderen en hun God.” De vraag die wij ons moeten stellen is: wie valt er iets te verwijten? Is het de schuld van God of van haar ouders dat ze geen contact met haar willen?

Hirsi Ali spaart haar ouders en geeft Allah/God de schuld. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van haar vader en moeder tegenover de kinderen, die zij samen op de wereld hebben gezet? Ik geloof niet dat de koran voorschrijft dat ouders het contact met hun kinderen moeten verbreken, omdat ze niet gelovig zijn. Ik heb het nergens gelezen. Hirsi Ali zegt: “ Zij kiest voor Allah, niet voor mij. Waarom accepteren ze mij niet zoals ik ben?” Ja, goede vraag, maar het antwoord op die vraag zijn uw ouders u schuldig.

Ayaan is een vrouw van extremen. Ze is helemaal doorgeschoten van de ene kant naar de andere, daartussen zit weinig tot niets. Zij projecteert haar Somalische verleden op de voorgrond en presenteert het als de islam, de islam waarvoor wij moeten waken. Zij, beste mensen, is alleen in aanraking gekomen met de radicale islam. Niet met de gematigde. Wie van een Mercedes in een Mini gaat rijden, weet wel hoe een degelijke middenklasser eruit ziet maar niet hoe die rijdt. Ayaan Hirsi Ali meent dat wel te weten en slaagt er in om de publieke opinie in Nederland te bespelen.

Wanneer driekwart van de Nederlanders denkt dat de jodenvervolging de oorzaak is van WOII, dan vrees ik dat meer dan 80% van de Nederlanders een makkelijke prooi is, om de gekleurde uitspraken van Ayaan Hirsi Ali over de islam, voor waarheid te nemen.

De volgende keer krijgt u de resterende vijf geboden, waaronder gebod negen: “Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste.” Waar Ayaan Hirsi Ali op antwoordt: “Ik beheers de kunst van het liegen.” Dat is ons en het IND welbekend mevrouw Hirsi Ali, en juist daarom hoort u niet het voordeel van de twijfel te krijgen.

Scepsis©2006


11 reacties

Raindog · 8 mei 2006 op 18:32

De hetze continues….

Ik wacht en kijk uit naar deel II.

In de tussentijd alvast een opmerking en wat tussenleesvoer in de vorm van een andere Tien Geboden.

Opmerking.
Je concludeert dat Arjan Visser zich geen raad met Hirsi Ali weet. Gelukkig weet jij dat wel en daar hebben we deze prachtige columnserie dan natuurlijk ook aan te danken. In je niet aflatende ijver om je onvermijdelijke punt(en) ten aanzien van Hirsi Ali te maken, als het ware een waardeoordeel van jouw kant (‘nee, nee, nee’ hoor ik je al roepen, ‘het is namelijk zo dat ik gelijk heb moet je weten’) sleep je Arjan Visser mee en dat lijkt om te beginnen al absoluut ten onrechte. Zo wordt meteen in het begin al duidelijk wat je eigenlijke bedoeling is. Want als íemand waardering geoogst en verdiend heeft voor zijn werk en dan zijn serie Tien Geboden in het bijzonder, dan is het Arjan Visser wel. En jij serveert hem af, diskwalificeert hem omdat je zelf zo nodig je onvermijdelijke puntje moet maken. Betekent dus ook direct dat je absoluut niets begrepen hebt van deze prachtige interviewserie die deze man al jarenlang aan het maken is. Of dat niet wilt, wat in dat geval meer dan genoeg zou zeggen over jouw motieven. Ik probeer je stukken altijd serieus te lezen – [i]en hoe man![/i] – maar zo, op zo’n manier maak je het me niet echt gemakkelijk. Je hebt gewoon een bepaalde agenda en als je daar nu eens eerlijk voor uit zou komen zou het lezend leven voor iedereen een stuk gemakkelijker worden denk ik. Okee, okee – voor mij alleen in ieder geval misschien. Je bent gewoon een activist! Deze jonge journalist is een activist! Net zoals… uhu… en dat in tegenstelling tot… Arjan Visser. Vooreerst echter genoeg daarover.

Tussenleesvoer.
[quote]„Nee, ik heb mij hier nooit bedreigd gevoeld, maar ik wil ook niet naïef zijn. Ik moet me bijna elke dag afvragen of ik mij, met mijn achtergrond, op mijn eigen manier kan uiten. Ik heb een publieke rol gezocht – meer literair dan maatschappelijk – en ik weet dat ik dingen zeg waarvan sommige mensen de schoonheid niet inzien. Voor hen is schoonheid alleen datgene wat niet tegen moslimregels indruist. Mijn boek is expliciet seksueel, het laatste verhaal – waarin een vrouw in haar echtgenoot haar God, haar overheerser ziet – gaat sommigen waarschijnlijk ook te ver. De groep moslims die de scheiding tussen ’goed’ en ’mooi’ niet kunnen aanbrengen, lijkt almaar groter te worden. Daarom is het van het grootste belang dat er meer kunst komt. Het klinkt misschien overdreven, maar toch ben ik hiervan overtuigd: alleen de kunst kan ons nog redden.”[/quote]

Van Naema Tahir, bij het zesde gebod uit haar [url=http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article306877.ece/Naema+Tahir?backlink=true]Tien Geboden[/url] van afgelopen zaterdag.

En dus wacht ik en kijk uit naar Submission deel II.

Scepsis · 9 mei 2006 op 00:51

Raindog ligt in de schappen bij de slager; een blinde vink. De hetze continues? Je bent niet goed wijs als je mijn stuk onmiddelijk afdoet als een hetze. Hier praat (ook) een moslim, een geboren en getogen in Nederland. Ik en vele moslimjongeren met mij zien, dat het platform is gekaapt door mensen als Hirsi Ali en Ellian, die de mensen een eenzijdig en gekleurd beeld van de islam voorschotelen en een utopisch beeld van de Nederlandse samenleving schetsen. Jongeren die accentloos Nederlands spreken en langer wonen in Nederland dan deze dame maar genegeerd worden door de gevestigde media. Vervolgens gaan domme en onwetende mensen zich afvragen waarom moslimjongeren radicaliseren. Figuren als Hirsi ALi vechten een persoonlijke vete uit tegen de islam. Een gevecht tegen hun verleden, maar NIET mijn verleden. Fundamentalisten van de Verlichting zijn net zo gevaarlijk als radicale moslims. Wat Hirsi Ali doet heiligt niet de middelen. Haar verdiensten binnen de Nederlandse politiek is armoedig weinig, maar haar optreden buiten de politiek levert haar naam en faam op.
Geef mij vier moslima’s of afvalligen die problemen bespreekbaar willen maken op een vriendelijke en minder polariserende toon en ik steun hun strijd, maar Hirsi ALi is het grootste obstakel in dit land om de dialoog met moslims te openen. Er zijn genoeg andere moedige vrouwen die hun hart en ziel inzetten voor emancipatie en onderdrukking maar zij worden niet voor 4 miljoen euro per jaar beveiligd met centen van de belastingbetaler, omdat deze dame weigert haar toon te matigen. Zij worden ook bedreigd maar daar staan geen camera’s bij. Excusex very moi, maar sommige Nederlanders zijn zo dom dat ze Ayaan in hun bek laten schijten om haar vervolgens een schouderklop te geven dat ze een moedige vrouw is niet beseffende dat we in dezelfde samenleving leven en allen rust en harmonie willen. Ayaan wil een confrontatie net als de mensen die haar zeggen te steunen.
De provocaties van Hirsi Ali zijn schadelijk voor de Nederlandse samenleving. Het wordt tijd dat in dit land de balans wordt opgemaakt wat Hirsi Ali dit land heeft opgeleverd en wat zij de Nederlandse belastingbetaler heeft gekost? Haar ROI is laag vrees ik, dus Nederland tel uw knopen. Ik zie geen winst enkel verlies en angst bij onwetenden.

Zie ook:

– laatste rapport WRR
– negen wetenschappers
– de vrouwen in Blijf van mijn lijfhuizen
– hoe ze in het buitenland denken over haar denken
– haar geheimzinnige verleden
– Hirsi Ali weigert haar (neven)inkomsten bekend te maken
– Hirsi ali claimt het recht op beledigen maar zij heeft zelf de langste tenen van allemaal.

Hirsi Ali is populair omdat zij de anti-islam sentimenten en angstgevoelens in de samenleving uitbuit voor haar achterban. Hirsi Ali krijgt steeds minder steun bij gewone nuchtere Nederlanders. Haar steun komt vooral uit kringen van extreem-rechts, zionisten, islamofoben en moslimhaters. Het ayaanhirsiali.web-log is verworden tot een broeinest van intolerantie, racisme en openlijke haat tegen de islam en moslims. Nederland heeft geen Vlaams Belang nodig.
Mensen kunnen het eens of oneens zijn met mij, maar ik doe altijd mijn huiswerk voordat ik mijn mond opentrek.

Ma3anne · 9 mei 2006 op 08:24

Weet je…
Die lappen tekst waarmee je telkens commentaar van anderen onderuit probeert te halen, irriteren me al een hele tijd.

Jammer, want je hebt best iets te zeggen en jammer dat het door je gehakketak in je reacties veel te fanatiek overkomt.

Je hebt vanuit jouw gedachtenwereld heel wat te vertellen, maar je slaat wat mij betreft de plank volkomen mis, door de lezer geen lucht te gunnen op deze site.

P.S. Heb je ook nog andere onderwerpen in de aanbieding? Ben ik eigenlijk meer benieuwd naar. Deze riedel ken ik zo langzamerhand wel van je.

Outsider · 9 mei 2006 op 10:32

Krijgen we ook eens iets positiefs over de Islam te horen? Zowat het enige wat wij over Moslims horen, is dat zij iedereen die het niet met eens is, haten als de pest. Als jij mensen voor je mening wilt winnen, dan kun je beter de goede kanten belichten dan iedereen die er anders over denkt te vuur en te zwaard bestrijden.

Scepsis · 9 mei 2006 op 11:01

Ach schei toch uit Ma3anne, je noemt mij fanatiek maar je weet kennelijk niet waar je over hebt, dus noem je mij maar fanatiek. Dat zegt iets over jouw ‘bekrompen’ denkwereld. In dit land is de balans totaal zoek. Gematigde moslims die zich kritisch uitlaten noemt men fanatiek en radicaal maar een provocerende, stigmatiserende politica die mensen systematisch angt en haat aanpraat, noemt men een moedige vrouw met goede intenties. In het land van zestien miljoen mensen leven veel papegaaien en kuddedieren, maar weinig mensen die kritische Waarom-vragen stellen. Waarom krijgt Hirsi Ali in de Verenigde Staten een prijs uitgerekend van een joods, Israëlische organisatie?

Waarom is Hirsi Ali heilig verklaard in politiek Den Haag? Waarom worden haar collega’s in de politiek teruggefloten als zij hun mening verkondigen en later weer moeten inslikken. Waarom krijgen al die andere vrouwen die sinds jaar en dag bezig zijn met emancipatie en onderdrukking van (moslim)vrouwen bijzonder weinig aandacht van de media?

Laatst was een documentaire van Eugene Jaracki over de inval in Irak ‘Why we fight’ . Die uitzending is rond middernacht geweest. Kritisch en onthullend. Een van de stafmedewerkers van Rumsfeld verklaart openlijk dat de bevrijding van het Iraakse volk geen doel op zich was om Irak binnen te vallen, maar een leugen een manipulatie om de oorlog te verkopen aan de publieke opinie.
Diezelfde truc wordt zal weer uit de kast worden gehaald om Iraan aan te vallen. Wij worden zo verschrikkelijk voorgelogen door onze eigen leiders. Saddam Hussein heeft na in 1991 naar kernwapens gezocht maar daarna 12 jaar niets gedaan om kernwapens in handen te krijgen. Toch zijn de Amerikanen het land binnengevallen.

Wie mijn stuk afdoet als een hetze zal ik van repliek voorzien. Dat anderen vinden dat ik fanatiek ben, is niet mijn probleem. Ik heb niet voor de harde lijn en confrontatie willen kiezen, maar als Hirsi Ali de harde toon zet in dit land dan kan ik niet soft blijven reageren. Dat ik de lezer geen lucht zou gunnen, is ook een dooddoener. Ik gun ieder zijn of haar mening mits die mening is goed onderbouwd. In dit land heeft iedereen een mening, maar weinig kennis waar die mening is op gebouwd. Wie wil bezit nemen van een enkele mening dient eerst bezit te nemen van kennis en feiten.

Ik krijg genoeg signalen dat ik met mijn stukken dicht bij het vuur zit en dat ik dichter bij de waarheid zit dan menigen denken. Op het reactieforum van AD geven bepaalde randfiguren zich uit voor mij om mij in diskrediet te brengen door mijn naam en mijn pseudoniem te gebruiken, maar precies het tegenovergestelde van mijn opvattingen te beweren. Mijn tegenstanders van de Israëlische lobby laten niets ongemoeid om critici van Israël de mond te snoeren. Ik ben vaak uitgemaakt voor fanatiek, antisemiet , extremist. Ik ben geen van allen, maar dat is kennelijk de enige manier voor mijn kritische opponenten om mij verbaal het zwijgen op te leggen omdat de kracht van mijn pen en woorden sterker zijn dan anderen aankunnen en anderen kennelijk beschouwen als een gevaar. Ik laat mij niet opzij zetten door misplaatste kwalificaties. Hoewel ik geloof dat de mensen Hier niet erop uit zijn mij zwart te maken. Ik ga al een lange tijd mee en weet wat er te koop is en hoe bepaalde mechanismen werken en alles in het werk stellen om mij neer te zetten in een hoek waar ik niet thuis hoor en mij niet thuis voel.

Je mag alles vinden van mij maar wat je mij niet kunt ontnemen en ontzeggen is dat ik tot nu toe altijd gelijk heb gekregen en dat mijn voorspellingen zijn uitgekomen. Dat is geen toeval. Ik geloof in mijn gelijk en niet omdat ik altijd gelijk wil krijgen, liever niet, maar ik krijg gelijk omdat ik doe wat anderen nalaten. Nuchter en kritisch nadenken, analyseren, verbanden leggen en oorzaak en gevolg van elkaar scheiden.

Bakema_NL · 9 mei 2006 op 17:49

Weer zo’n stomvervelende column, ik gaf het op na 2 regels.

Vooral blijven geloven in je gelijk Scepsis…..heb je tenminste nog iets man. Enne…..vooral doorgaan, doorgaan.

😀

Outsider · 9 mei 2006 op 22:52

Men kan in deze tijd op zeer scherpzinnige wijze uiterst radicale zaken bewijzen, bijvoorbeeld het leninisme, maar even goed het tegendeel ervan, of alles wat daar tussenin ligt. Elk punt van welk programma ook is waterdicht te bewijzen. Het is alleen wel zo, dat hij die het tegenovergestelde bewijst, het gelijk evenzeer aan zijn zijde heeft.

De intellectualistische geest, die in deze tijd in de mensheid de overhand heeft, schiet volkomen tekort als het erom gaat de levensvatbaarheid, de innerlijke waarde van iets aan te tonen. Deze geest bewijst – maar al is iets bewezen, daarom is het nog niet levenskrachtig of waardevol voor het leven. Hierdoor komt het dat de mensen elkaar in deze tijd bestrijden en als partijen tegenover elkaar staan. Elk programmapunt – en zeker de belangrijke – van welke partij ook is met hetzelfde recht te bewijzen.

Als het om het begrijpen van de dingen gaat, blijft ons intellect in de bovenste laag steken. Het dringt niet door in die laag, waar de waarheid te vinden is. Als men dat maar eens grondig zou inzien. RUDOLF STEINER

Denk daar maar eens goed over na, Scepsis, voordat je zo heilig overtuigd bent van je eigen gelijk.

Scepsis · 10 mei 2006 op 11:28

Ik heet onze huisfilodeeg van harte welkom en beperk mij tot de woorden: ‘De een heeft (iets) meer gelijk dan de ander’. Ik heb mijzelf jaren geleden belooft dat ik mij niet zal laten leiden of tegenhouden door mijn kritische verbalisanten om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Willen wij in dit land radicalisering van moslims of autochtonen tegengaan dat is de enige manier om alle radicale elementen te isoleren en buitenspel te zetten. Hirsi Ali is een gevaar voor de rust en harmonie in de Nederlandse samenleving. Kritiek op haar maakt mij nog geen extremist of fanatiekeling.

Raindog · 10 mei 2006 op 16:12

En vergeet vooral niet om morgen [url=http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/weblogId/4/index.html]Zembla[/url] te kijken. Koren op je activistische mallemolen. Maar dìt gras voor je voeten is met dit bericht van mij. Als ik tijd heb ga ik morgen kijken, zelf een oordeel vormen. Over zin hoeven we het niet te hebben. Zin heb ik niet echt in dergelijke riooljournalistieke staaltjes.

Zal ik mezelf voor de verandering ook eens citeren?: De hetze continues…

Scepsis · 10 mei 2006 op 19:56

Ik ben mijn tijd vooruit. Het lijkt wel of de gevestigde media mijn stukken lezen en aandacht aan besteden. 😀

Morgenavond wordt de val van Ayaan Hirsi Ali op het politiek toneel ingeluid. Dat is de grote angst van Arabierenhater Leon de Winter. Leon de Winter steunt Hirsi Ali omdat de anti-sentimenten tegen de islam Israël ten goede komen.

Ik heb de uitzending van Zembla nog niet gezien, maar uit de beelden van Zembla in het NOS-journaal is er slechts een conclusie mogelijk. Hirsi Ali heeft net als Taida Pasic gelogen, omdat zij geen schijn van kans zou maken met haar toenmalige vluchtelingenstatus. Taida Pasic is het land uitgezet en Hirsi Ali moet de Tweede Kamer verlaten. Doet de VVD het niet dat is de VVD geen knip voor de neus waard. De positie van Hirsi Ali is onhoudbaar geworden.

Artikel 14 van Rijkswet op het Nederlanderschap
1.
Onze Minister kan de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap intrekken, indien zij berust op een door de betrokken persoon gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig voor de verkrijging of verlening relevant feit. De intrekking werkt terug tot het tijdstip van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. De intrekking is niet mogelijk indien sedert de verkrijging of verlening een periode van twaalf jaar is verstreken.

Hirsi Ali heeft een GROOT probleem

Hirsi Ali kwam in 1992 naar Nederland. In 1995 kreeg ze de Nederlandse nationaliteit. Bij de verkiezingen van 2003 kwam ze voor de VVD in de Tweede Kamer. De partij was op de hoogte van haar valse vluchtverhaal, maar vond dat geen beletsel voor een politieke carrière.

Wat moet je van zo’n partij denken bah!

Scepsis · 12 mei 2006 op 11:09

De uitzending van Zembla over Ayaan:

http://portal.omroep.nl/mplayer?nav=pbyanFsHEnCoVtHjIcvdB

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder